logo PSP

 

  Wysokościówka

Grupa Ratownictwa Wysokościowego KM PSP w Gdyni


Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego w Gdyni została założona we wrześniu 2000 roku, z inicjatywy ówczesnego dowódcy JRG 1, st. kpt. Krzysztofa Markiewicza (obecnie Komendanta Miejskiego PSP w Gdyni, dowódcy grupy wysokościowej). Na pierwszy kurs ratownictwa wysokościowego wybrano siedmiu strażaków, po dwóch z każdej zmiany służbowej oraz d-cę grupy. Kurs trwał dwa tygodnie i zorganizowany był przez Ośrodek Szkolenie PSP w Łodzi. Zajęcia prowadzone były przez mł. bryg. Andrzeja Wyciszkiewicza i st. asp. Dariusza Stańczaka przez tydzień w JRG 1 w Gdyni i tydzień w JRG nr 10 w Łodzi. Szkolenie obejmowało zapoznanie ze sprzętem wspinaczkowym (sprzęt ratowniczy i wyposażenie osobiste), oraz z podstawowymi technikami alpinistycznymi. W kwietniu 2001r. do grupy dołączyło trzech ratowników, w kwietniu 2002r. kolejnych trzech, a w marcu 2003r. kurs ratownictwa wysokościowego ukończyło następnych dwóch strażaków.
ROK 2012
W tym roku do grona ratowników wysokościowych dołączyło trzech młodszych ratowników wysokościowych, jeden ratownik ukończył kurs wstępny, natomiast aż pięciu ratowników podniosło swoje kwalifikacje uzyskując wyższe stopnie wysokościowe. Jednocześnie szeregi ratowników wysokościowych opuściło dwóch ratowników (emerytura oraz przeniesienie do innej Komendy).

Również i w tym roku ratownicy uczestniczyli w pokazach ratowniczych na terenie miasta Gdynia oraz na terenie województwa pomorskiego z okazji różnego rodzaju uroczystości i festynów.

W dniach 03-05.10.2012 r. mł. asp. Piotr Olszewski uczestniczył w XII Ogólnopolskich (VIII Międzynarodowych) Manewrach Ratownictwa Wysokościowego 'PAŁUKI 2012'.

W maju odbyły się ćwiczenia na wszystkich trzech zmianach na obiekcie – Wieża Widokowa w Gdyni Kolibkach. Scenariusz ćwiczeń zakładał zasłabnięcie turysty na platformie widokowej i konieczność przetransportowania go na ziemię przy użyciu technik alpinistycznych.

Kolejne ćwiczenia odbyły się w październiku na suwnicy kontenerowej Bałtyckiego Terminala Drobnicowego Gdynia. Pierwszego dnia ćwiczeń ratownicy oceniani byli przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku. W drugim dniu natomiast doskonalono umiejętności prowadzenia tego typu akcji wspólnie z ratownikami SGRWys. z KM PSP w Słupsku. Założenie do ćwiczeń w obu dniach było takie samo – operator suwnicy w trakcie prac konserwacyjnych spadł z wyższego podestu na niższy doznając przy tym obrażeń uniemożliwiających mu samodzielne zejście. Ćwiczenia pierwszego jak i drugiego dnia zakończyły się sukcesem, poszkodowany bezpiecznie został ewakuowany na ziemię i przekazany służbą medycznym.


900x675

900x675

900x675

900x675

900x675

900x675
W dniach 07–09.09.2012 r. jak co roku w Karłowie w Górach Stołowych odbyły się XVIII Ogólnopolskie Zawody w Ratownictwie Górskim. Reprezentacja naszej Komendy w składzie: st. kpt. Andrzej Mazur, st. kpt. Tomasz Zwoliński, asp. Tomasz Rozgoński, sekc. Piotr Dembicki wystartowała w tych zawodach i po raz kolejny odniosła sukces wygrywając klasyfikację drużynową służb ratowniczych spoza ratownictwa górskiego.

900x600

900x600

900x600

900x600

900x600

900x600
Po dwuletniej przerwie wznowione zostały zawody ratowników wysokościowych w Łodzi. Zawody te obecnie przyjęły formę halowych i w dniach 27-29.11.2012 r. odbyły się I Halowe Indywidualne Ogólnopolskie Mistrzostwa Ratowników Wysokościowych. Zwody te odbyły się w Atlas Arenie. Gdyńską Grupę na tych zawodach (pod szyldem KW PSP Gdańsk) reprezentowało pięciu ratowników: st. kpt. Andrzej Mazur – indywidualnie 5 miejsce, asp. Rozgoński Tomasz – 7 miejsce, sekc. Dembicki Piotr – 17 miejsce, st. str. Piechowski Artur – 20 miejsce i st. kpt. Zwoliński Tomasz – 33 miejsce. Drużynowo zespół zajął bardzo dobre drugie miejsce ale liczymy oczywiście na to, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej!

900x675

900x675

900x675
 

900x675
 
Również w tym roku kilku z ratowników uczestniczyło w Warsztatach Ratownictwa Wysokościowego, które odbyły się w Gdyni a których jednym z pomysłodawców był nasz kolega ratownik wysokościowy Dawid Stachowicz. Warsztaty odbyły się w październiku i składały się z części teoretycznej pierwszego dnia, części praktycznej drugiego dnia i trzeciego dnia rozegrane zostały zawody. W warsztatach tych uczestniczyły różne organizacje i służby wykorzystujące w swoich działaniach ratownictwo wysokościowe (Wojsko, PCK, straż Lotos, straż pożarna i inne).

900x600

600x900

600x900

900x600

900x600

900x600

900x600

900x600

900x600
Aktualny skład grupy wysokościowej
LP stopień nazwisko i imię stanowisko w PSP stopień w SGRW data wstąpienia do SGRW
  st.bryg. Markiewicz Krzysztof komendant miejski starszy ratownik 2000
1 st.kpt. Zwoliński Tomasz d-ca JRG 1 starszy ratownik (d-ca grupy) 2000
2 mł.kpt. Ziółkowski Maciej d-ca zmiany starszy ratownik (z-ca d-cy grupy) 2000
3 asp. Neumann Krzysztof d-ca zastępu starszy ratownik 2000
4 asp. Żabiełowicz Adam d-ca sekcji starszy ratownik 2001
5 st.ogn. Bielawa Rafał st. operator sprzętu spec. starszy ratownik 2000
6 st.ogn. Korthals Łukasz st. operator sprzętu specjalnego starszy ratownik 2000
7 asp. Rozgoński Tomasz d-ca zastępu starszy ratownik 2002
8 mł.asp. Olszewski Piotr d-ca zastępu ratownik 2002
9 mł.asp. Grześkiewicz Krzysztof d-ca zastępu ratownik 2003
10 mł.ogn. Litwin Marcin starszy ratownik kierowca młodszy ratownik 2006
11 mł.ogn. Strachowicz Dawid starszy ratownik młodszy ratownik 2006
12 asp. Tomaczkowski Łukasz d-ca zastępu młodszy ratownik 2009
13 st.sekc. Skoblik Piotr starszy ratownik młodszy ratownik 2010
14 mł.asp. Lewandowski Wojciech starszy ratownik młodszy ratownik 2011
15 sekc. Dembicki Piotr starszy ratownik młodszy ratownik 2011
16 st.str. Piechowski Artur młodszy ratownik kierowca młodszy ratownik 2012
17 st.str. Bielicki Robert młodszy ratownik kierowca kurs wstępny 2012
  st.kpt. Mazur Andrzej d-ca JRG 2 starszy ratownik 2000
  st.ogn. Święćkowski Marek starszy operator sprzętu specjalnego (JRG4 zm II) młodszy ratownik 2003

 
herb miasta Gdyni